26. mezinárodní interpretační kurzy
"HORNCLASS 2017"

Výuka, koncerty, semináře,
přednášky, výstavy výrobců lesních rohů


Semináře a přednášky jsou překládány z / do angličtiny
Všechny koncerty a veřejná vystoupení kurzů
HORNCLASS 2017 se uskutečňují ve spolupráci
s mezinárodním hudebním festivalem
*PRAHA, KLASIKA..* 2017 *THE PRAGUE, CLASSICS..*
a jsou jeho součástí"HORNCLASS 2017" ≈ Oficiální program

Sobota 12. 8. 2017
  10 : 00 - 15 : 30 příjezdy účastníků
registrace
kolej Kajetánka, Radimova 12, Praha 6 - Břevnov
    ubytování na koleji Kajetánka
  16 : 30 zahájení kurzů a společná večeře
restaurace Markéta, Radimova 40, Praha 6 - Břevnov
    volný večer

Neděle 13. 8. 2017
  09 : 00 - 13 : 00 samostatné lekce
  10 : 00 - 16 : 00 výstava nástrojů (hudební škola)
  14 : 00 - 14 : 45 SEMINÁŘ - MASTER CLASS
  15 : 10 - 16 : 10 komorní hra
  16 : 30 - 17 : 30 ansámblová zkouška I na společné vystoupení
(všichni účastníci)
  19 : 30 ZAHAJOVACÍ KONCERT
"Česká dechová harmonie"

umělecký vedoucí Ivan Séquardt
    Místo konání koncertu bude upřesněno

Pondělí 14. 8. 2017
  09 : 00 - 13 : 00 samostatné lekce
  10 : 00 - 16 : 00 výstava nástrojů (hudební škola)
  14 : 00 - 14 50 SEMINÁŘ - MASTER CLASS
  15 : 10 - 16 : 10 komorní hra
  16 : 30 - 17 : 30 ansámblová zkouška II na společné vystoupení
(všichni účastníci)
  19 : 30 RECITÁL HOSTŮ
    Místo konání koncertu bude upřesněno

Úterý 15. 8. 2017
  09 : 00 - 13 : 00 samostatné lekce
  10 : 00 - 16 : 00 výstava nástrojů (hudební škola)
  14 : 00 - 14 : 50 SEMINÁŘ - MASTER CLASS
  15 : 10 - 16 : 10 komorní hra
  16 : 30 - 17 : 30 ansámblová zkouška III na společné vystoupení
(všichni účastníci)
  19 : 30 „MLADÍ SÓLISTÉ“
    Laureát Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka Brno 2016 - lesní roh
    Hudební škola Jana Hanuše, koncertní sál
U dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6 - Břevnov

Středa 16. 8. 2017
  09 : 00 - 13 : 00 samostatné lekce
  14 : 00 - 14 : 50 SEMINÁŘ - MASTER CLASS
  15 : 10 - 16 : 10 komorní hra
  16 : 30 - 17 : 30 ansámblová zkouška IV na společné vystoupení
(všichni účastníci)
  19 : 30 1. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
    Hudební škola Jana Hanuše, koncertní sál
U dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6 - Břevnov

Čtvrtek 17. 8. 2017
  09 : 00 - 13 : 00 samostatné lekce
  14 : 00 odjez autobusu od koleje Kajetánka do Anežského kláštera
  15 : 00 - 16 : 30 zkoušky v místě koncertu
  17 : 00 PROMENÁDY - KOMORNÍ SOUBORY
  18 : 00 KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
  19 : 30 ORCHESTRÁLNÍ KONCERT - SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ
(všichni účastníci)
    Anežský klášter
U Milosrdných, Praha 1 Staré Město

Pátek 18. 8. 2017
  09 : 00 - 13 : 00 samostatné lekce
  14 : 00 - 14 : 50 SEMINÁŘ - MASTER CLASS
  15 : 10 - 16 : 10 komorní hra
  19 : 30 2. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
    Hudební škola Jana Hanuše, koncertní sál
U dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6 - Břevnov

Sobota 19. 8. 2017
  09 : 00 - 13 : 00 samostatné lekce
    volné odpoledne
  19 : 00 KONCERT A ROZLOUČENÍ S HORNCLASS 2017 V PRAZE
    Hudební škola Jana Hanuše, koncertní sál
U dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6 - Břevnov
  po koncertě slavnostní ukončení kurzů
společná večeře v restauraci Markéta

Neděle 20. 8. 2017
    po snídani odjezdy účastníků


  Stravování:
Kolej Kajetánka
    snídaně: 07 : 30 – 08 : 30
 
Restaurace Markéta
    obědy: 12 : 00 – 13 : 30