PEDAGOGOVÉ A INTERPRETI 2017

 

  HOSTÉ
Ricardo Matosinhos Profesor lesního rohu na "Academia de Música de Costa Cabral" v Oporto | Portugalsko
Raimund Zell Profesor lesního rohu na „Anton-Bruckner-Universität“ v Linci | Rakousko/Německo

 

  POŘADATELÉ KURZŮ
Jiří Havlík člen České filharmonie | Nové Strašecí | Česká republika
Jindřich Petráš profesor lesního rohu Janáčkovy akademie múzických umění Brno a Konzervatoře v Brně | Česká republika
Zdeněk Divoký člen České filharmonie | profesor lesního rohu na Pražské konzervatoři a AMU v Praze | Česká republika

 

  RECITÁLY, KONCERTY, PŘEDNÁŠKY
Andreas Kreuzhuber Sólohornista Brucknerorchestru v Linci
Česká dechová harmonie Umělecký vedoucí Ivan Séquardt
Ricardo Matosinhos, Raimund Zell, Jiří Havlík, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký

 

  VÝSTAVY
  Engelbert Schmid | Ricco Kühn | Amati - Denak Kraslice | Dietmar Dürk | Josef Lídl Brno | Libor Tománek

 

  KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE
Jarmila Panochová Konzervatoř a AMU v Praze | ČR
Jana Goliášová JAMU v Brně | ČR

 

  ČESKO-ANGLICKÉ PŘEKLADY
Jana Pavlíková

ŽIVOTOPISY - PEDAGOGOVÉ
Ricardo
Matosinhos

Ricardo Matosinhos was born in 1982. He studied horn with professor Ivan Kučera at the Esproarte (1994-2000), Mirandela, Portugal and with professor Bohdan Sebestik at the Superior School of Music and Performing Arts (2000-2004) in Oporto, Portugal. Ricardo was graduated from ESMAE in 2004, where he received the prize of student of the school year 2003/2000. In 2012 Ricardo presented his master dissertation entitled “Annotated Bibliography of Horn Etudes published Between 1950-2011” at Universidade Católica Portuguesa. Curiosity about he possibilities of the horn in jazz led him to take lessons with the saxophonist Mário Santos. This experience would play a major role in his style of composition. In 1998 he won a scholarship by Calouste Gulbenkian Foundation, that he kept until his graduation. Ricardo taught several masterclasses and workshops all over Portugal and also in the Czech Republic. He played as guest with orchestras such as: Filarmonia das Beiras Orchestra, Musicare Chamber Orchestra, Orquestra do Norte, Remix Orchestra, Remix Ensemble and Orquestra Nacional do Porto. Ricardo wrote several teaching materials for horn but also some music works for other instruments. His music works were recognized in several composition contests both in Portugal and abroad. Ricardo is currently teaching at the Academia de Música de Costa Cabral (Oporto, Portugal) and attending the PhD program in Music and Musicology at the University of Évora. He is a member of the International Horn Society.

Ricardo Matosinhos

Raimund
Zell
Raimund Zell was born in 1977 in South-Germany and grew up playing in a wind band. He studied with Michael Höltzel in Detmold and Christian Dallmann in Berlin. He was a member of „German Youth Orchestra“ and „European Union Youth Orchestra“. After playing in „Radiosinfonieorchester Stuttgart“, „Komische Oper Berlin“ and „Staatskapelle Dresden“ he was a member for about ten years in „Gewandhausorchester Leipzig“. Beside that he is playing since about 15 years in „Mahler-Chamber- Orchestra“ and is playing regularily with the big concert- and operaorchestras in Germany, Austria and Switzerland. He is price winner of several international competitions as a soloist and chamber-musician and -beside his orchestra playing- is working internationally as a chamber musician, soloist and teacher. He teached for about six years at „Universität der Künste Berlin“ in the hornclass of Christian Dallmann, in 2011/2012 he had a professorship for horn and chambermusic at „Hochschule der Künste Bern“, was professor for horn from 2012-2015 at „Universität für Musik und darstellende Kunst Graz“ and since 2012 he is professor for horn at „Anton-Bruckner-Universität“ in Linz. He is a professional mental-coach and lives with his family in Vienna.
Raimund Zell

Jiří
Havlík

Jiří Havlík vystudoval hru na lesní roh a kompozici na AMU v Praze, od roku 1979 je členem České filharmonie. Získal několik ocenění v mezinárodních hudebních soutěžích (Concertino Praga, Pražské jaro, a také zvláštní cenu Ministerstva kultury za kompozici a interpretaci svého Koncertu pro lesní roh). Aktivně se věnuje sólové a komorní hře, kompozici (Tři fugy pro tři lesní rohy a klavír, Mileniana pro hornový oktet, Úrovně pro žestě, klavírní cyklus (Anti)Klavírnosti), dirigování a působí pedagogicky.
Je uměleckým vedoucím a dirigentem komorního orchestru Camerata filarmonica Bohemia, který založil v roce 2002. Od roku 2003 je rovněž stálým dirigentem Bendova komorního orchestru. Jako dirigent se v letech 2007, 2008 a 2010 podílel na realizaci projektů neprofesionálního česko-německého symfonického orchestru.
Jiří Havlík je jedním ze zakladatelů mezinárodních hudebních kurzů Hornclass v Novém Strašecí (1991), od roku 1997 spoluvytváří mezinárodní hudební festival Lesní roh Praha. Deset let působil jako Managing Director mezinárodního hudebního festivalu a kurzů komorní hry Ameropa.

Jiří Havlík

Jindřich
Petráš

Jindřich Petráš vystudoval hru na lesní roh na brněnské konzervatoři a JAMU ve třídě profesora Františka Šolce. Již během studií se stal členem a sólohornistou orchestru Státní filharmonie Brno. V letech 1985-1996 působil jako sólohornista České filharmonie.
Je vítězem mezinárodních soutěží v Mnichově, Markneukirchen, Ženevě a Praze.
Jako sólista pravidelně vystupoval s řadou předních českých i zahraničních orchestrů a na samostatných recitálech s klavírem. Jako člen komorních souborů Pražské trio lesních rohů a Česká dechová harmonie vystupoval doma i v zahraničí.
Od roku 1996 vyučuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde nyní vykonává funkci děkana Hudební fakulty. Zároveň se věnuje mladým hráčům na lesní roh při výuce na brněnské konzervatoři. V roce 2007 mu byl udělen nejvyšší akademický titul profesora. Jindřich Petráš je pravidelně zván do porot národních i mezinárodních soutěží jak ve hře na lesní roh, tak na soutěže komorních souborů.

Jindřich Petráš

Zdeněk
Divoký

Zdeněk Divoký studoval hru na lesní roh nabrněnské konzervatoři a JAMU u prof. Františka Šolce. Od roku 1973 působil jako první hornista ve Státní filharmonii v Brně a od roku 1979 je členem České filharmonie. Je laureátem soutěží v Mnichově, Markneukirchenu a Praze (Pražské jaro).
Působí v různých komorních souborech (dříve Foerstrovo dechové kvinteto a Pražské žesťové trio, nyní Pražské trio lesních rohů a Česká dechová harmonie).
Spolupracoval s řadou nahrávacích společností jako je Supraphon, Hänssler, Pony Canyon a Naxos. Za doprovodu Českého komorního orchestru natočil sólové CD Koncerty pro lesní roh Antonia Rosettiho.
Zdeněk Divoký se specializuje na hru na přirozený lesní roh. V roce 2006 získal titul Ph.D. V současné době působí jako docent na Akademii múzických umění v Praze a profesor lesního rohu na Pražské konzervatoři.

Zdeněk Divoký

KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE
Jarmila
Panochová

Jarmila Panochová studovala hru na klavír na brněnské konzervatoři a později na Akademii múzických umění v Praze, kde absolvovala ve třídě prof. Ivana Moravce. V roce 1976 byla finalistkou mezinárodní klavírní soutěže v italském Citta di Senigallia. Na profesionální koncertní pódium vstoupila jako vysloveně komorní klavíristka, partnerka mladých sólistů a komorních souborů, z nichž mnozí jsou laureáty významných mezinárodních hudebních soutěží. V současnosti působí jako korepetitorka na pražské konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze. Od roku 1993 soustavně spolupracuje se souborem Horn Trio Prague, a to jak na koncertním pódiu, tak na mezinárodních hudebních kursech Hornclass.

Jarmila Panochová

Jana
Goliášová

Jana Goliášová vystudovala konzervatoř a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Věnuje se komorní hře a pravidelně doprovází - zejména hráče na dechové nástroje - na zahraničních soutěžích a interpretačních kurzech. Hostovala v Německu, Švýcarsku, Polsku, Rakousku a Holandsku. Na Hudební fakultě JAMU v Brně působí na katedře dechových nástrojů a současně zde vykonává funkci proděkanky pro studijní záležitosti.

Jana Goliášová

RECITÁLY, KONCERTY, PŘEDNÁŠKY
Česká dechová harmonie Czech Wind Harmony - umělecký vedoucí Ivan Séquardt
Andreas Kreuzhuber Sólohornista Brucknerorchestru v Linci
Andreas Kreuzhuber se narodil v roce 1977. Vyrostl v hudební rodině v Horním Rakousku. Získal řadu ocenění na četných soutěžích jako sólista i komorní hráč, jako např. "Prima la Musica". Spolupracoval s orchestry jako "European Youth Orchestra", "Radio-Orchester Wien", "Mozarteum Orchester Salzburg" a "Brucknerorchester Linz". V posledním z nich je od roku 2016 sólohornistou.
Andreas Kreuzhuber

Hornclass 2009

Participants 2009